กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล