กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การดัดแปลงเครื่องมือวิจัยข้ามวัฒนธรรมและการตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา ของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองสำหรับผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล