กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2548 และ 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล