กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการทำงานของไตในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์คู่กับโลปินาเวียร์ร่วมกับยาริโทนาเวียร์เปรียบเทียบกับได้รับยาทีโนโฟเวียร์คู่กับยาเนไวราปินหรือยาอิฟาเวอเร็นซ์ติดตามเป็นเวลาสองปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy