กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โรคสครับไทฟัส (Scrub Typhus) ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิก และผลการรักษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy