กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ ของกระดูกขากรรไกรบน : รายงานผู้ป่วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy