กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบูรณะฟันกึ่งถาวรในฟันหลังจากรักษาคลองรากฟัน ด้วยเดือยฟันสำเร็จรูปและเรซินคอมโพสิต : รายงานผู้ป่วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy