กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก : กรณีศึกษาที่หน่วยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy