กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อความเครียด ความเจ็บปวด และพฤติกรรมเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy