กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นตอนต้น : แนวคิดและวิธีการจัดการโดยไม่ใช้ยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy