กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา Propofol และ Propofol ร่วมกับ Ketamine ในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยนอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy