กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ Blatchford Score ประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy