กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของลักษณะที่พบทางรังสีวิทยาเต้านมกับผลชิ้นเนื้อในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy