กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการทายาไตรแอมซิโนโลนบนอุปกรณ์ส่องกล่องเสียงที่มีต่ออุบัติการณ์เจ็บคอ หลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปด้วยท่อช่วยหายใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy