กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์จากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นระหว่าง กันยายน พ.ศ.2560 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF