กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบชนิดการผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ำและการกระจายของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยอายุน้อย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF