กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF