กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy