กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัดในผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกเกินกว่า 30 วัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy