กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF