กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางต่อการควบคุม ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF