กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับท่อไต ในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ จากรอยโรคที่ไขสันหลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล