กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยหลังผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy