กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2024): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy