กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ยาหลายขนาน การใช้ยาที่เสี่ยงต่อภาวะหกล้ม และภาวะหกล้มในผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การศึกษาแบบภาคตัดขวาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy