กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของภาวะหลังการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีประวัติ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการติดตามที่ระยะ 3 เดือนหลังการติดเชื้อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy