กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy