กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้โปรแกรมการปรับปรุงการทำงานตามหลักการ 5 ส. ในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy