กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด–19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy