กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการดูแลแบบทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ ในผู้ที่มีภาวะเบาหวานควบคุมไม่ได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy