กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประมาณการจำนวนทันตาภิบาลสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยวิธีการจับ เวลาการทํางาน (Stopwatch Time Study) และ วิธีการกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Opinion Standard) : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy