พัฒนาการแผนงานโครงการเครือข่ายพยาบาล เพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

Main Article Content

สุปาณี เสนาดิสัย

Abstract

Development of the Nurses Network Project on Tobacco Control of Thailand.

Senadisai, S.

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เสนาดิสัย ส. (2016). พัฒนาการแผนงานโครงการเครือข่ายพยาบาล เพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย. Thai Journal of Nursing, 63(1), 1–5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46703
Section
Special Article