ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

Main Article Content

สุปาณี เสนาดิสัย

Abstract

-


Thai Nurses Society for People with Dementia.

Senadesai, S.

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เสนาดิสัย ส. (2016). ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย. Thai Journal of Nursing, 63(4), 1–4. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47046
Section
Special Article