Return to Article Details ผลของโยคะต่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล