สารบัญ

  • Suthat Chottanapund

Abstract

สารบัญ

1.      กองบรรณาธิการ

i-ii

2.      คำนำ วารสารฉบับที่ 2 ปี 2559

    Sutdhachit Linananda

คำนำ

3.      ศัลยกรรมวิ่งรอก

    Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong

1-4

4.    การประเมินสารน้ำในร่างกายและการประเมินความต้องการสารน้ำในผู้ป่วยศัลยกรรม       

           Natthida owatanawanit

5-19

 5.    Breast Ultrasound and Mammogram: what should you know?

   Pakpicha Kaunkumnaun

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-08-08
How to Cite
Chottanapund, S. (2020). สารบัญ. ournal of the ssociation of eneral urgeons of hailand under the oyal of atronage of M the ing , 1(2). etrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243683