สารบัญ

Authors

  • Suthat Chottanapund

Abstract

สารบัญ

1.      กองบรรณาธิการ

i-ii

2.      คำนำ วารสารฉบับที่ 2 ปี 2559

    Sutdhachit Linananda

คำนำ

3.      ศัลยกรรมวิ่งรอก

    Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong

1-4

4.    การประเมินสารน้ำในร่างกายและการประเมินความต้องการสารน้ำในผู้ป่วยศัลยกรรม       

           Natthida owatanawanit

5-19

 5.    Breast Ultrasound and Mammogram: what should you know?

   Pakpicha Kaunkumnaun

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-08-08

How to Cite

Chottanapund, S. (2020). สารบัญ. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 1(2). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243683

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2