ภาวะหลอดเลือดขอด (Varicose Vein)

Authors

  • Sutinee Sukhontamas

Abstract

ภาวะหลอดเลือดขอดเป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติในหลอดเลือดดำ และเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของภาวะหลอดเลือดดำเรื้อรัง (chronic venous disease) ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยกว่าโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดแดง เช่น หัวใจขาดเลือด (coronary artery disease) เส้นเลือดแดงส่วนปลายขาดเลือด (peripheral artery disease) หัวใจวาย (congestive heart failure) หรืออัมพาต (stroke) แต่กลับได้รับความสนใจน้อยกว่า เนื่องจากความเข้าใจผิดว่าเส้นเลือดขอดมีผลแค่ด้านความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ที่จริงแล้วภาวะเส้นเลือดขอดมีความรุนแรงได้หลายระดับ มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และมีการดำเนินโรคที่สามารถจะกลายเป็นภาวะเส้นเลือดดำเรื้อรัง (chronic venous insufficiency) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของชั้นผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังร่วมด้วยได้

            การตรวจประเมินภาวะเส้นเลือดขอดได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการใช้ Duplex ultrasonography อย่างแพร่หลาย การรักษาภาวะเส้นเลือดขอดในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการพัฒนาวิธีการรักษาผ่านทางเส้นเลือด (Endovenous technique) ซึ่งสามารถทำการรักษาในคนไข้นอกได้ โดยใช้แค่ยาชาเฉพาะที่ ทำให้มีอาการปวดที่น้อยกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และผลลัพธ์ที่ได้ในระยะแรก และระยะกลางก็ใกล้เคียงกับการรักษาโดยการผ่าตัด (open surgery) ซึ่งมีข้อเสียคือ จำเป็นต้องใช้การดมยาสลบ มีอาการปวดหลังการผ่าตัดมากกว่า มีระยะเวลาฟื้นตัวที่นานกว่า และมีปัญหาแผลติดเชื้อมากกว่า

Downloads

Published

2020-08-08

How to Cite

Sukhontamas, S. (2020). ภาวะหลอดเลือดขอด (Varicose Vein). Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 3(1). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243705