สารบัญ

Authors

  • Suthat Chottanapund

Abstract

สารบัญ

1.      กองบรรณาธิการ

i-ii

2.      คำนำ วารสารฉบับที่  2  ปี 2561

    Sutdhachit Linananda

คำนำ

3.      ไส้ติ่งอักเสบบำบัดด้วยยาต้านจุลชีพเป็นมาตรการที่พอรับได้

   Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong

1-2

4.             ศัลยศาสตร์หลอดเลือดกับการรักษาโรคเท้าเบาหวาน

    เทิดภูมิ เบญญากร และภิญโญ ศุภรัตนชาติพันธ์

3-26

5.      การศึกษาย้อนหลังประสิทธิผลการผ่าตัดภาวะไส้เลื่อนในโรงพยาบาลพัทลุง 

    Suttiruck Buakaew

27-50

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-08-08

How to Cite

Chottanapund, S. (2020). สารบัญ. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 3(2). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243708

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>