ศัลยศาสตร์ปริทัศน์

ไส้ติ่งอักเสบบำบัดด้วยยาต้านจุลชีพเป็นมาตรการที่พอรับได้

Authors

  • Pol. Maj. Gen. Chumsak Pruksapong

Abstract

ไส้ติ่งอักเสบบำบัดด้วยยาต้านจุลชีพเป็นมาตรการที่พอรับได้

            งานวิจัย APPAC (Appendicitis Acuta) ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบ RCT จากหลายศูนย์แพทย์ในทวีปยุโรปเพื่อเปรียบเทียบการรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบ ด้วยการผ่าตัดไส้ติ่งออก หรือให้ยาต้านจุลชีพระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2009 ถึงเดือนมิถุนายน 2012 ที่ประเทศฟินแลนด์ โดยมีผู้ป่วยอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี เข้าร่วมโครงการ 530 คน ทุกคนจะได้รับการยืนยันด้วยคอมพิวเตอร์เอกซเรย์ว่าเป็น Uncomplicated Appendicitis ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สุ่มแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 273 คน จะได้รับการผ่าตัดเอาไส้ติ่งออก ขณะที่อีกกลุ่ม 257 คน ได้รับยาต้านจุลชีพ ซึ่งผลการวิจัยช่วงสั้นให้การสนับสนุนว่าการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพสามารถทำได้ แต่เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจยิ่งขึ้นคณะผู้วิจัยจึงติดตามผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาต้านจุลชีพต่อไปอีก 5 ปี

              โดยสรุปแล้วผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็น Uncomplicated Appendicitis หากรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ โดยไม่ผ่าตัดระยะแรกจะมีโอกาสเกิดภาวะไส้ติ่งอักเสบกำเริบใน 5 ปีได้ 39.1% ซึ่งในมุมมองของศัลยแพทย์ก็คงจะแตกต่างกันไปบ้าง บางท่านก็คงจะอุทานว่าเห็นไม๊! ต้องมาให้ผ่าอยู่ดี แต่ท่านลืมไปว่ามี 60% ที่หายดี โดยไม่ต้องผ่าตัดเลย   มาตรการนี้จึงยังเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวในสถานการณ์บริการสุขภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ที่โรงพยาบาลชุมชนยังไม่กล้าผ่าตัดไส้ติ่ง โดยเลือกจะส่งต่อไปโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ แล้วไปรอคิวผ่าตัดจนมีอุบัติการณ์ไส้ติ่งแตกสูงถึง 34% และระหว่างที่จะส่งหรือระหว่างที่รอคิวผ่าตัดอยู่นั้น โหมยาต้านจุลชีพให้สักหนึ่งชุดอาจได้ประโยชน์  แม้ว่าต่อมาต้องผ่าตัดอยู่ดีก็ถือว่าเป็น Preoperative Antibiotics ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-08-08

How to Cite

Pruksapong, P. M. G. C. (2020). ศัลยศาสตร์ปริทัศน์: ไส้ติ่งอักเสบบำบัดด้วยยาต้านจุลชีพเป็นมาตรการที่พอรับได้. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 3(2). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243710