คำนำ

  • Suthat Chottanapund

Abstract

สารจากนายกฯ

 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไป

วารสารสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไปฉบับนี้เป็นการดำเนินการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไปโดยเนื้อหาในฉบับนี้เป็นเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมในการผ่าตัดถุงน้ำดีอักเสบผ่านกล้อง และเรื่องผลของสภาวะทุพโภชนาการในคนไข้ศัลยกรรม นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้รับความกรุณาบทความเพื่อสื่อสารประเด็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับศัลยแพทย์จากท่านอาจารย์พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

วารสารสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไปเป็นวารสารสำหรับสมาชิกสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไป รวมถึงศัลย์แพทย์ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางศัลยกรรมสำหรับท่านสมาชิก และผู้สนใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและมีความก้าวหน้าเสมอ ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิก และศัลยแพทย์จะให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนวารสารฉบับนี้ นอกจากนี้ทางสมาคมยิ่งดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ

 

พลตรี รศ.นพ.วิชัย วาสนสิริ

(นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป แห่งประเทศไทย)

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-08-08
How to Cite
Chottanapund, S. (2020). คำนำ. ournal of the ssociation of eneral urgeons of hailand under the oyal of atronage of M the ing , 5(1). etrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243728