ศัลยศาสตร์ปริทัศน์

ผู้ช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัด

  • พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
Keywords: ผู้ช่วย, ศัลยแพทย์

Abstract

บัณฑิตแพทย์ทุกคนจะมีประสบการณ์สำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตนิสิตนักศึกษาแพทย์กล่าวคือการได้เข้าช่วยผ่าตัด ซึ่งถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่ (Major Surgery) ก็อาจจะเข้าช่วยในตำแหน่งผู้ช่วยผ่าตัดคนที่ 2 (Second Assistant) หรือถ้าเป็นการผ่าตัดที่ยุ่งยากระดับรองลงมาก็อาจจะได้เป็นผู้ช่วยผ่าตัดคนที่ 1 (First Assistant) หลายคนคงจำประสบการณ์การดึง Retractor ขณะยืนสัปหงกอยู่ข้างเตียงผ่าตัดในยามดึกหรือจนสว่างคาตา บริการการผ่าตัดสาขาต่างๆจะมีความต้องการผู้ช่วยผ่าตัดมากน้อยต่างๆกันไปตามความยุ่งยากสลับซับซ้อนของการผ่าตัดนั้นๆ  บุคคลผู้ทำหน้าที่ช่วยผ่าตัดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันจะประกอบด้วยศัลยแพทย์ร่วมทีมที่มีอาวุโสน้อยกว่าศัลยแพทย์มือหนึ่งหรืออาจเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่งอาวุโสที่ร่วมช่วยผ่าตัดในฐานะผู้ฝึกอบรมที่ดูแลลูกศิษย์ผู้เป็นศัลยแพทย์มือหนึ่งอย่างใกล้ชิด (Closed Supervision) ทีมผ่าตัดจึงอาจประกอบด้วยศัลยแพทย์และผู้ช่วยตั้งแต่ 2-5 คนไม่นับพยาบาลผู้ส่งเครื่องมือผ่าตัด ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีการฝึกอบรมศัลยแพทย์เฉพาะทางนั้น ทีมผ่าตัดจะมีครบถ้วนทำให้การผ่าตัดดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างราบรื่นภายใต้การควบคุมของศัลยแพทย์หลัก

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-08-08
How to Cite
พฤกษาพงษ์พ. (2020). ศัลยศาสตร์ปริทัศน์: ผู้ช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัด. ournal of the ssociation of eneral urgeons of hailand under the oyal of atronage of M the ing , 5(1). etrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/243729