คำนำ

  • Editor-in-Chief Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King

Abstract

สารจากนายกฯ

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไป

วารสารสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไปฉบับนี้เป็นการดำเนินการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไปโดยเนื้อหาในฉบับนี้เป็นเรื่องความคิดเห็นในการปิดแผลผ่าตัดถุงน้ำดีอักเสบผ่านกล้อง การใช้ Balloon ห้ามเลือดในการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ และบทความน่าสนใจอื่นๆอีก  3 เรื่อง นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้รับความกรุณาบทความเพื่อสื่อสารประเด็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับศัลยแพทย์จากท่านอาจารย์พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

วารสารสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไปเป็นวารสารสำหรับสมาชิกสมาคมศัลย์แพทย์ทั่วไป รวมถึงศัลย์แพทย์ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางศัลยกรรมสำหรับท่านสมาชิก และผู้สนใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและมีความก้าวหน้าเสมอ ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิก และศัลยแพทย์จะให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนวารสารฉบับนี้ นอกจากนี้ทางสมาคมยิ่งดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ

พลตรี รศ.นพ.วิชัย วาสนสิริ

(นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป แห่งประเทศไทย)

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-02-03
How to Cite
Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King , E.- in-C. (2021). คำนำ . Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King , 5(2), คำนำ. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/249179