กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดยุงลายบ้านโดยการพ่นฝอยละเอียดแบบกึ่งภาคสนาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล