กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก: วิเคราะห์ผลการสำรวจกับดักไข่ยุงลายและข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล