กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมและชนิดของลูกน้ำยุงกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2563 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy