กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบผลการตรวจทางเซลล์วิทยาของก้อนที่เต้านมด้วยวิธีการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็กกับพยาธิสภาพจากเนื้อเยื่อของเต้านมในโรงพยาบาลขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy