กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy