Contact

สำนักวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

Principal Contact

ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
Phone 0-4446-5010-4 ต่อ 310-31

Support Contact

นายกันตภณ แก้วสง่า
Phone 0-4446-5010-4 ต่อ 310-31