กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2565): ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล