กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันกับไส้ติ่งอักเสบแตก ในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล