ปัจจัยที่มีผลต่อไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันกับไส้ติ่งอักเสบแตก ในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ผู้แต่ง

  • Somchai Arunruviwat, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

บทคัดย่อ

A retrospective descriptive study was designed to evaluate the factors related to ruptured appendicitis. The medical records of 284 patients who underwent appendectomy between August 2009 and July 2010 were examined. It was found that there were 142 cases of acute appendicitis and 142 cases of ruptured app SPSS 13 software was used. Several factors were found to be statistically significant (p value < 0.05) in relation to ruptured appendicitis as follows: age 41-60 years old ; temperature ≥ 37.50 C (OR 1.947, 95% CI 1.209-3.134); WBC ≥ 16,000 cell/mm3 (OR 1.735, 95% CI 1.079-2.790); neutrophil ≥75 % (OR 2.983, 95% CI 1.552-5.734); RBC in urine ≥ 5 (OR 2.449, 95% CI 1.375-4.362); WBC in urine ≥ 10 (OR 1.883, 95% CI 1.010-3.512) and operative time for appendectomy. It was also revealed that pre-admission duration of pain, interval of time from admission to surgery, duration of pain prior to surgery, length of stay in hospital and patient’s hospital expenses were not significant factors related to ruptured appendicitis.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Somchai Arunruviwat, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-29